• 02122869038
  • تهران نارمک خ گلبرگ پ 89
  • 09106011400
کدستانکانال ریاضی تلگرام

کانال ریاضی 1000

سرفصلهاي درس هندسه پایه دهم رشته ریاضی

 

فصل ۱: ترسیمات هندسی و استدلال

- ترسیمات هندسی

- استدلال


فصل ۲: قضیه تالس و تشابه کاربردهایی آن

- نسبت و تناسب در هندسه

- قضیه تالس

- تشابه مثلث ها

- کاربردهایی از قضیه تالس و تشابه مثلث ها


فصل 3: چند ضلعی ها

- چند ضلعی ها و ویژگیهايی از آنها

- مساحت و کاربردهای آن


فصل 4: تجسم فضایی

- خط  و نقطه و صفحه

- تفکر تجسمی

 

دانلود کل کتاب هندسه 1 دهم (چاپ نهایی‌ سال 95)

 

دانلود کتاب هندسه 1 دهم سال 95